במגדל חושבים ירוק  

המדריך לשמירה על הסביבה שלנו 

מגדל, כמובילה בענף החיסכון לטווח ארוך וכחברה המנהלת השקעות באחריות ולאורך זמן, מכירה בחשיבות העצומה של ההגנה על הסביבה למען הדורות הבאים. לפיכך, אנו מחויבים ליצור ולקיים סביבת עבודה בטוחה ובריאה עבור עובדינו, ספקינו ולקוחותינו, לאמץ מדיניות המייעלת ומקטינה את השימוש באנרגיה, להטמיע תרבות ונהלים של “משרד ירוק”, ולהשפיע בצורה חיובית בקשרינו העסקיים והאישיים על הגברת המודעות והעשייה למען שמירה על הסביבה.

אחריות מובילת דרך

נושא איכות הסביבה תופס בשנים האחרונות מקום משמעותי בסדר היום הציבורי. בישראל ובעולם קיים קונצנזוס נרחב לגבי מצבו ההולך ומידרדר של כדור הארץ, ולגבי תפקידו של האדם וחלקן של חברות עסקיות בצמצום פליטתם של גזי חממה. זאת תוך ירידה משמעותית בשימוש באנרגיה המופקת מדלק, פחם ונפט. התופעה הקשה של התחממות כדור הארץ מתבטאת גם בשינויים אקלימיים דרמטיים; סוגיית הידלדלות מקורות המים במדינת ישראל, שהפכה כבר מזמן לצו השעה ומעמידה אותנו בסיכון אמיתי, זיהום האוויר ההולך ומתגבר, בעיקר במרכזי הערים, נוכח העלייה במספר כלי הרכב הנעים בכבישים. כל אלה יחד עם פעולות יומיומיות אחרות משפיעים אקולוגית על הסביבה שבה אנו חיים, לעתים קרובות אף מבלי שנהיה מודעים לכך.
“חושבים ירוק” זו גישה מציאותית אמיתית, שכל אחד מאיתנו חייב להידרש לה כדי להבטיח עתיד טוב יותר לילדיו.

כיצד?
בבואנו לפעול בצורה ידידותית לסביבה, אנו עושים זאת בהתאם לעקרונות הבאים:

א) צמצום ההשפעה על הסביבה:
אנו פועלים לצמצום ‘תת השפעות עקיפות כגון פליטת גזי חממה. כל זאת, תוך ניהול עצמי, אחראי ובאופן וולנטרי. אנו פועלים מעבר לדרישות הרגולציה, ובגישה הרואה באחריות סביבתית פוטנציאל להזדמנויות ולחדשנות.

ב) מדיניות סביבתית:
תכנית האחריות הסביבתית של מגדל מגדירה יעדים, עקרונות וערכים המאפשרים לה לתרום לסביבתה. מדיניות זו משמעותה התנהלות עסקית ידידותית לסביבה, ובכלל זה עריכת סקר של זיהום סביבתי, קביעת יעדי הפחתת ההשפעה על הסביבה, מתן כלים ופתרונות שונים לטיפול בסוגיות השונות, וכן הדרכה והטמעה בקרב העובדים והמנהלים.

ג) קיימות  (Sustainability):
מגדל עוסקת בתחום הפיננסי ועל כן השפעתה על הסביבה פחותה ביחס לזאת של מגזרים עסקיים אחרים. על אף זאת, אנו מזהים את השפעותיה הישירות והעקיפות של מגדל על המציאות הסביבתית בישראל, בעיקר בצריכת משאבים לשימוש משרדי. אנו מחויבים לניהול בר-קיימא ומושכל כחלק מהאסטרטגיה העסקית של החברה מבחינת צמצום “טביעת כף הרגל האקולוגית”. כלומר, הפחתת השימוש שאנו עושים במשאבים מתכלים המשותפים לציבור הרחב ולדורות הבאים. כל עובד ומנהל במגדל מהווה חוליה משמעותית בדרך ליישום ולהטמעת תכנית האחריות הסביבתית. המהלכים המתבצעים בחברה הם בעלי אופי מערכתי בחלקם, אך הם גם משולבים בשגרת העבודה היומיומית, ורלוונטיים לכל תחומי החיים.

יישום העקרונות

חשמל:
מגדל, כחברה גדולה, היא צרכנית משמעותית של חשמל להפעלת מיזוג, תאורה ומכשירים שונים. החשמל במדינת ישראל מיוצר בתחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל. תחנות אלה מזהמות את האוויר בעצמן תוך כדי תהליך ההפקה הכולל כריית פחם, העברתו לישראל ושריפתו. על מנת לחסוך בצריכת החשמל ברחבי החברה, מתקינה מגדל בקרים וחיישנים במערכות התאורה ומיזוג האוויר, במשרדים ובחדרי הישיבות.

מחשוב
מגדל מנהלת תשתית מחשוב רחבה וענפה. בהיבטים הסביבתיים יש לכך משמעות בצריכת חשמל גבוהה מאוד לשם הפעלת ציוד המחשוב ומערכות מיזוג האוויר הפועלים בצורה אינטנסיבית. מגדל מובילה מדיניות של צמצום בשימוש באנרגיה. לפיכך מעדיפה החברה שימוש במחשבים חסכוניים ומקפידה על כיבוי המחשבים בסוף יום העבודה ובחופשות, ועל כיבוי אוטומטי בסופי שבוע. החל משנת 2008 מבצעת החברה מהלכים של קונסולידציה ווירטואליזציה – ביטול שרתים ישנים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה, ורכישת שרתים מרכזיים יעילים יותר גם בצריכת אנרגיה.

נייר ומדפסות
חומר הגלם לייצור הנייר הוא עצים הנכרתים לצורך כך. העצים מהווים מרכיב חשוב ביצירת החמצן,  ולכן עלינו לשאוף להפחית ככל האפשר את השימוש בנייר, ובמקביל להגביר את מיחזורו באמצעות התשתית הקיימת לכך במדינת ישראל. מגדל, כחברה משרדית, עושה שימוש נרחב בנייר שהוא מוצר מתכלה. במסגרת הצעדים הידידותיים לסביבה, אנו פועלים לפיתוח מגוון פתרונות המצמצמים את השימוש בנייר לצרכים השונים.

פסולת
אורח החיים המודרני מתאפיין ברמת צריכה הולכת וגוברת של מוצרים ושירותים שבתהליך הפקתם ובזמן השימוש בהם נוצרת פסולת רבה. במהלך התפרקות הפסולת נפלטים מזהמים שונים ובכללם גז מתאן המהווה 9% מכלל גזי החממה. נוסף על כך, במדינת ישראל מועברת רוב הפסולת הביתית לאתרי הטמנה, וכתוצאה מכך נגרם בזבוז מיותר של משאב הקרקע יקר הערך שלנו.
כדי לצמצם עומס זה על האטמוספרה ועל השטחים הפתוחים, ניתן למחזר חלק מהפסולת או לעשות בה שימוש חוזר. מגדל מיישמת פתרונות מיחזור כגון העברת הנייר לאתר המתמחה במיחזור, שימוש חוזר בטונרים ובראשי דיו, התקנת מרכזי איסוף של סוללות משומשות, מעבר משימוש בכלי קלקר שאינם מתכלים לכוסות נייר, והעברת קנקלים ומכלי חוק הפיקדון למיחזור.

תחבורה
כלי רכב הם אחד המקורות לפליטת פחמן דו-חמצני. גז זה הוא אחד הגורמים העיקריים לאפקט החממה ולהתחממות כדור הארץ. לפיכך אנו במגדל מעודדים נהיגה זהירה ואחראית לסביבה.

מים
המים מהווים משאב יקר ערך במדינת ישראל. הכנרת מספקת כשליש מהכמות, והמקורות העיקריים נמצאים מתחת לפני הקרקע ובמי התהום. משאב זה הולך ומידלדל ונמצא כיום בסכנה אמיתית. ככל שתופעת התחממות כדור הארץ הולכת וגוברת, מצטמצמת כמות המשקעים משנה לשנה.
במגדל מתגייסים ל”משמעת מים”, ונוקטים בצעדים לחיסכון במים באמצעות התקנת מכלי הדחה דו-כמותיים בחדרי השירותים ושימוש בחסכמים בברזים.

למדריך המלא של מגדל לשמירה על הסביבה לחץ כאן >>

צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון