יש לעדכן גם באתר אחזקות

מגדל של מעורבות חברתית 

החזון החברתי
כקבוצה מובילה במשק הישראלי בכלל ובענף הביטוח והפיננסים בפרט, אנו מבקשים לסייע לשיפור המצב החברתי במדינת ישראל ולהאצת שינויים חברתיים משמעותיים,
תוך שילובם בפעילות הליבה העסקית שלנו ומעורבות חברתית של עובדינו.

האסטרטגיה להשקעה בקהילה

במהלך כל שנות פעילותנו, אנו תורמים למגוון צרכים בקהילה ועובדינו מתנדבים בפעילויות למען הקהילה.זאת, מתוך גישה של אחריות ומעורבות חברתית.
בשנת 2015 אישר דירקטוריון קבוצת מגדל אסטרטגיה חדשה להשקעה חברתית ותרומה לקהילה והקצה תקציב תרומות שנתי בסך של 8 מיליון ₪.

ניהול ההשקעה החברתית
 
ועדת תרומות ומנהלת אחריות חברתית מנהלים את נושא ההשקעה החברתית באופן מקצועי ואחראי, בדומה לכלל פעילותה של הקבוצה.

ערוצי ההשקעה החברתית
 
 

1. שיפור רווחתם ואיכות חייהם של בני הגיל השלישי והרביעי
רווחתם ואיכות חייהם של אנשים אחרי גיל הפרישה קשורה קשר ישיר למומחיות של מגדל ביטוח בתחום החיסכון הפנסיוני ואנו מכירים מקרוב את חשיבות ההשקעה בתחום זה, שתיעשה על בסיס שיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים קטנים וגדולים, מקומיים וארציים, המתמחים בנושא זה. בנוסף לפעילות ביטוחי הפנסיה, מגדל ביטוח מפעילה את המרכז לניהול פרישה ואת חברת הבת, קלאב 50, הממוקדת בגיל השלישי. אנו שואפים לתרום מהידע המקצועי שהצטבר בחברה בנושא זה ובמקביל, ללמוד להכיר מקרוב צרכים חדשים ולמצוא פתרונות הקשורים לבני הגיל השלישי והרביעי.

השקעה בשלושה תחומים
לאחר בחינת הצרכים המרכזיים של אנשים בגיל השלישי ובגיל הרביעי, זיהינו שלושה מרכיבים של הרווחה האישית. בחרנו לארגן את ההשקעה החברתית שלנו לפי שלושה אשכולות אלה:

  1. רווחה גופנית: בריאות, תזונה, פעילות גופנית
  2. רווחה נפשית: חברותא, חיוניות ומעורבות, פנאי
  3. רווחה כלכלית: ניהול תקציב, מיצוי זכויות, עבודה-פרנסה

הפרויקטים החברתיים בהם משקיעה הקבוצה:

אשכול רווחה גופנית

העמותה לטיפול למען בריאות הפה העמותה לטיפול למען בריאות הפה
מימון ניידת טיפולי שניים, המאפשרת סיוע למבוגרים הזקוקים לטיפולי פה ושיניים ושאינם מסוגלים בדרך כלל להגיע למרפאות שיניים רגילות. מיועד לטיפול בזקנים בפריפריה.
לאתר העמותה לטיפול למען בריאות הפה>> 
חברים לרפואה
מימון מנשאים חדשניים לאריזה יעילה של תרופות, הנתרמות למבוגרים רתוקים לבתיהם וללא יכולת לממן תרופות. התרופות נתרמות על-ידי הציבור ועל-ידי חברות התרופות.
לאתר העמותה חברים לרפואה>>
אשל ג'וינט מילב"ת
מימון תכנית למניעת נפילות בקרב מבוגרים. התכנית כוללת הדרכות לאנשי מקצוע ולמתנדבים, ושימוש באפקליקציה חדשה שפותחה למטרה זו, כדי למפות ולפתור גורמים לנפילות בבתיהם של מבוגרים.
לאתר העמותה מילב"ת>>
אשל ג'וינט נשים לגופן 
סדנאות לנשים בגיל המבוגר ולאנשי מקצוע בתחום הבריאות, על מנת להכיר את הבעיות הבריאותיות הרגשיות והפיזיות הייחודיות לגיל זה ואת הפתרונות, הבנת הזכויות במערכת הבריאות.
לאתר העמותה נשים לגופן>>
אשל ג'וינט אשל ג'וינט
מימון תכנית שמטרתה עידוד פעילות גופנית בעלת השלכה חברתית ונפשית. התכנית כוללת צעידות מקומיות ואזוריות ביישובים ברחבי הארץ.
לאתר העמותה אשל – ג'וינט>>


אשכול רווחה נפשית
ידיד לחינוך
תמיכה בפעילות הארגון, המאפשר התנדבות של גמלאים במערכת החינוך כחונכים אישיים, סייעים ומורי-עזר. המתנדבים עצמם זוכים להכשרות ולפעילות חברתית.
לאתר ידיד לחינוך >>
המכללה למנהל – בית הספר לעיצוב המכללה למנהל – בית הספר לעיצוב
תמיכה בתערוכת "גיל מחולל עיצוב" - המציגה פתרונות עיצוביים וטכנולוגיים חדשים לשילוב מבוגרים בחברה.
לאתר המכללה למינהל >>
אשל ג'וינט אשל ג'וינט
מימון תכנית חדשה בשני יישובים נבחרים (חיפה ושפרעם), המכשירה מתנדבים לקיים פעילות חברתית עם מבוגרים הרתוקים לבתיהם, במסגרת קהילה תומכת.
לאתר  אשל ג'וייט >>


אשכול רווחה כלכלית
והדרת והדרת
תמיכה בתכנית ההשמה של הארגון "דרוש נסיון", באמצעות פלטפורמה אינטרנטית והרחבת הפעילות לשינוי עמדות מעסיקים ולהתאמת מקומות עבודה לקליטה אפקטיבית של עובדים מבוגרים.
לאתר העמותה והדרת>> 
המכללה למנהל – בית הספר לעיצוב
IT WORKS
מימון תכנית פיילוט להקניית מיומנויות טכנולוגיות למחפשי עבודה בגיל 60+ ולסיוע בהשמתם בתפקידים מתאימים.
לאתר העמותה IT WORKS>>
תלם – תעסוקה למבוגרים תל"ם
בפעילות השוטפת של הארגון, המאפשר השמה ותעסוקה של מבוגרים בצפון הארץ.
לאתר העמותה תלם – תעסוקה למבוגרים>>

 

2. מתחם בית העמותות

הבית של ארגונים חברתיים - מתחם בית העמותות בתל-אביב שוכן בקומת הקרקע בבניין של "מגדל שוקי הון" ברחוב סעדיה גאון בתל-אביב. המתחם מהווה מרחב משותף אשר, לצד חיסכון תקציבי לעמותות, משמש כבסיס לשיתופי פעולה, העמקת הכרות ויצירת פוטנציאל לשירות טוב יותר לעמותות וארגונים חברתיים. הבית ממוקם במרחב ציבורי פתוח המכיל חדרים ומקומות קבועים לכל עמותה ועמדות-עבודה להשכרה אד-הוק, כמו גם מרחבים משותפים המנוהלים במשותף. דיירי הקבע בבית העמותות הם: מנהיגות אזרחית, כל זכות, והדרת, חיים וסביבה, הסדנא לידע ציבורי, מידות, ארגון נובה.

3. חיזוק תשתיות ניהוליות של ארגונים חברתיים

אנו רואים חשיבות בניהול המקצועי והפיננסי, כבסיס לפעילות יעילה ואפקטיבית. להבנתנו, מגזר הארגונים החברתיים (עמותות / המגזר השלישי) מהווה "שחקן מרכזי" בזיהוי צרכים חברתיים ובמתן מענה להם, ולכן רואים חשיבות בחיזוק מגזר זה.


תמיכה בארגוני תשתית
הקבוצה תומכת בפעילותם של שני ארגונים חברתיים המסייעים לעמותות להתנהל באופן מקצועי ואפקטיבי, במטרה להשיג את מטרותיהן החברתיות.

מידות מידות 
ארגון המקדם אפקטיביות של תורמים ועמותות באמצעות דירוג עמותות, עריכת דוחות תחום, הדרכות תהליכי ייעוץ ופעילות לשינוי השיח הציבור. בשנת 2015 חברת מגדל תורמת לשכלול אתר - מידע השוואתי של ארגוני המגזר השלישי.
לאתר הארגון >>
נובה

נובה
ארגון המסייע לארגונים חברתיים לפעול באופן יעיל ואפקטיבי לאורך שנים, באמצעות פרויקט ייעוץ שנתי. הפרויקטים מבוצעים באמצעות צוותי - ייעוץ, המורכבים מסטודנטים מצטיינים לכלכלה ולמנהל-עסקים, בהובלתם של יועצים ואנשי עסקים מתנדבים. בשנת 2015 חברת מגדל תורמת פרויקטי - ייעוץ לארבע עמותות.
לאתר הארגון >>

 3. סיוע לקהילה המקומית
מגדל ביטוח פרוסה גיאוגרפית בשלוש ערים מרכזיות בישראל:פתח תקווה, ירושלים וחיפה. בהיותנו חלק ממרקם חברתי-כלכלי של ערים אלו, אנו רואים חובה והזדמנות לתרום לחוסנן של הקהילות המקומיות, באמצעות תרומה כספית ומעורבות חברתית של עובדים.

4. תרומה לעמותות במגוון תחומי פעילות
ערוץ זה פתוח למגוון בקשות סיוע המגיעות לפתחנו. בהיותנו קבוצה גדולה ומובילה בישראל, אנו מסייעים באופן נקודתי לקשת רחבה של צרכים חברתיים כגון: סיוע לנזקקים, מלגות לסטודנטים, סיוע במצבי חירום. רוב תרומות אלו הנן חד-פעמיות ואינן מהוות השקעה חברתית ארוכת-טווח.

 

החזון החברתי
כקבוצה מובילה במשק הישראלי בכלל ובענף הביטוח והפיננסים בפרט, אנו מבקשים לסייע לשיפור המצב החברתי במדינת ישראל ולהאצת שינויים חברתיים משמעותיים, תוך שילובם בפעילות הליבה העסקית שלנו ומעורבות חברתית של עובדינו.

האסטרטגיה להשקעה בקהילה
במהלך כל שנות פעילותנו, אנו תורמים למגוון צרכים בקהילה ועובדינו מתנדבים בפעילויות למען הקהילה.זאת, מתוך גישה של אחריות ומעורבות חברתית. בשנת 2015 אישר דירקטוריון קבוצת מגדל אסטרטגיה חדשה להשקעה חברתית ותרומה לקהילה והקצה תקציב תרומות שנתי בסך של 8 מיליון ₪.

ניהול ההשקעה החברתית
ועדת תרומות ומנהלת אחריות חברתית מנהלים את נושא ההשקעה החברתית באופן מקצועי ואחראי, בדומה לכלל פעילותה של הקבוצה.

ערוצי ההשקעה החברתית
ערוצי ההשקעה החברתית של מגדל
1. שיפור רווחתם ואיכות חייהם של בני הגיל השלישי והרביעי
רווחתם ואיכות חייהם של אנשים אחרי גיל הפרישה קשורה קשר ישיר למומחיות שלמגדל ביטוח בתחום החיסכון הפנסיוני ואנו מכירים מקרוב את חשיבות ההשקעה בתחום זה, שתיעשה על בסיס שיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים קטנים וגדולים, מקומיים וארציים, המתמחים בנושא זה. בנוסף לפעילות ביטוחי הפנסיה, מגדל ביטוח מפעילה את המרכז לניהול פרישה ואת חברת הבת, קלאב 50, הממוקדת בגיל השלישי. אנו שואפים לתרום מהידע המקצועי שהצטבר בחברה בנושא זה ובמקביל, ללמוד להכיר מקרוב צרכים חדשים ולמצוא פתרונות הקשורים לבני הגיל השלישי והרביעי.

השקעה בשלושה תחומים
לאחר בחינת הצרכים המרכזיים של אנשים בגיל השלישי ובגיל הרביעי, זיהינו שלושה מרכיבים של הרווחה האישית. בחרנו לארגן את ההשקעה החברתית שלנו לפי שלושה אשכולות אלה:

  1. רווחה גופנית: בריאות, תזונה, פעילות גופנית
  2. רווחה נפשית: חברותא, חיוניות ומעורבות, פנאי
  3. רווחה כלכלית: ניהול תקציב, מיצוי זכויות, עבודה-פרנסה

 הפרויקטים החברתיים בהם משקיעה הקבוצה:


אשכול רווחה גופנית 
העמותה לטיפול למען בריאות הפה

העמותה לטיפול למען בריאות הפה
מימון ניידת טיפולי שניים, המאפשרת סיוע למבוגרים הזקוקים לטיפולי פה ושיניים ושאינם מסוגלים בדרך כלל להגיע למרפאות שיניים רגילות. מיועד לטיפול בזקנים בפריפריה. . 
לאתר העמותה >> 

חברים לרפואה
מימון מנשאים חדשניים לאריזה יעילה של תרופות, הנתרמות למבוגרים רתוקים לבתיהם וללא יכולת לממן תרופות. התרופות נתרמות על-ידי הציבור ועל-ידי חברות התרופות. 
לאתר המכללה >>

מילבת

מילב"ת
מימון תכנית למניעת נפילות בקרב מבוגרים. התכנית כוללת הדרכות לאנשי מקצוע ולמתנדבים, ושימוש באפקליקציה חדשה שפותחה למטרה זו, כדי למפות ולפתור גורמים לנפילות בבתיהם של מבוגרים.
לאתר העמותה >>

המכללה למנהל – בית הספר לעיצוב נשים לגופן
מימון סדנאות לנשים בגיל המבוגר ולאנשי מקצוע בתחום הבריאות, על מנת להכיר את הבעיות הבריאותיות הרגשיות והפיזיות הייחודיות לגיל זה ואת הפתרונות, הבנת הזכויות במערכת הבריאות. .

לאתר המכללה >>
אשל ג'וינט אשל ג'וינט
מימון תכנית שמטרתה עידוד פעילות גופנית בעלת השלכה חברתית ונפשית. התכנית כוללת צעידות מקומיות ואזוריות ביישובים ברחבי הארץ.
לאתר העמותה >>


אשכול רווחה נפשית
 
ידיד לחינוך

ידיד לחינוך
תמיכה בפעילות הארגון, המאפשר התנדבות של גמלאים במערכת החינוך כחונכים אישיים, סייעים ומורי-עזר. המתנדבים עצמם זוכים להכשרות ולפעילות חברתית.
לאתר העמותה >>

המכללה למנהל – בית הספר לעיצוב המכללה למנהל – בית הספר לעיצוב
תמיכה בתערוכת "גיל מחולל עיצוב" - המציגה פתרונות עיצוביים וטכנולוגיים חדשים לשילוב מבוגרים בחברה.

לאתר המכללה >>
אשל ג'וינט אשל ג'וינט
תכנית סיוע מימון תכנית חדשה בשני יישובים נבחרים (חיפה ושפרעם), המכשירה מתנדבים לקיים פעילות חברתית עם מבוגרים הרתוקים לבתיהם, במסגרת קהילה תומכת.
לאתר העמותה >>


אשכול רווחה כלכלית

והדרת והדרת
תמיכה בתכנית ההשמה של הארגון "דרוש נסיון", באמצעות פלטפורמה אינטרנטית והרחבת הפעילות לשינוי עמדות מעסיקים ולהתאמת מקומות עבודה לקליטה אפקטיבית של עובדים מבוגרים.
לאתר העמותה >>
המכללה למנהל – בית הספר לעיצוב
IT WORKS
מימון תכנית פיילוט להקניית מיומנויות טכנולוגיות למחפשי עבודה בגיל 60+ ולסיוע בהשמתם בתפקידים מתאימים.
לאתר העמותה >>
תלם – תעסוקה למבוגרים
תל"ם - תעסוקה למבוגרים
תמיכה בפעילות השוטפת של הארגון, המאפשר השמה ותעסוקה של מבוגרים בצפון הארץ.
לאתר העמותה >>
כן לזקן כן לזקן
מימון מוקד סיוע טלפוני לדוברי עברית, המאפשר למבוגרים ולילדיהם לקבל מידע וסיוע מעשי למיצוי זכויותיהם הכלכליות והבריאותיות מול גורמים ציבוריים.
לאתר העמותה >>

2. חיזוק תשתיות ניהוליות של ארגונים חברתיים
אנו רואים חשיבות בניהול המקצועי והפיננסי, כבסיס לפעילות יעילה ואפקטיבית. להבנתנו, מגזר הארגונים החברתיים (עמותות / המגזר השלישי) מהווה "שחקן מרכזי" בזיהוי צרכים חברתיים ובמתן מענה להם, ולכן רואים חשיבות בחיזוק מגזר זה.
מתחם העמותות בתל-אביב – הבית של ארגוני מתחם העמותות בתל-אביב – הבית של ארגוני תשתית
החל משנת 2015 קומת הקרקע בבניין של "מגדל שוקי הון" משמשת, תמורת תשלום סימלי, כמתחם בו שוכנים משרדים של ארגוני - תשתית וארגוני - גג חברתיים. מיזם זה מאפשר השגת מטרות חשובות: חסכון תקציבי עצום לארגונים החברתיים מחד והזדמנות למפגש ורישות בעבודה השוטפת של הארגונים מאידך, שכן המתחם מאורגן כמרחב פתוח (open space) של עמדות-עבודה. כיום, שוכנים בבית העמותות מנהיגות אזרחית, כל זכות, והדרת, חיים וסביבה, מידות, ארגון נובה.

תמיכה בארגוני תשתית
הקבוצה תומכת בפעילותם של שני ארגונים חברתיים המסייעים לעמותות להתנהל באופן מקצועי ואפקטיבי, במטרה להשיג את מטרותיהן החברתיות.

מידות

מידות
ארגון המקדם אפקטיביות של תורמים ועמותות באמצעות דירוג עמותות, עריכת דוחות תחום, הדרכות תהליכי ייעוץ ופעילות לשינוי השיח הציבור. בשנת 2015 חברת מגדל תורמת לשכלול אתר - מידע השוואתי של ארגוני המגזר השלישי.
לאתר הארגון >>

נובה
נובה 
ארגון המסייע לארגונים חברתיים לפעול באופן יעיל ואפקטיבי לאורך שנים, באמצעות פרויקט ייעוץ שנתי.
הפרויקטים מבוצעים באמצעות צוותי - ייעוץ, המורכבים מסטודנטים מצטיינים לכלכלה ולמנהל-עסקים, בהובלתם של יועצים ואנשי עסקים מתנדבים. בשנת 2015 חברת מגדל תורמת פרויקטי - ייעוץ לארבע עמותות.
לאתר הארגון >>

3. סיוע לקהילה המקומית
מגדל ביטוח פרוסה גיאוגרפית בשלוש ערים מרכזיות בישראל:פתח תקווה, ירושלים וחיפה.
בהיותנו חלק ממרקם חברתי-כלכלי של ערים אלו, אנו רואים חובה והזדמנות לתרום לחוסנן של הקהילות המקומיות, באמצעות תרומה כספית ומעורבות חברתית של עובדים.

4. תרומה לעמותות במגוון תחומי פעילות
ערוץ זה פתוח למגוון בקשות סיוע המגיעות לפתחנו.
בהיותנו קבוצה גדולה ומובילה בישראל, אנו מסייעים באופן נקודתי לקשת רחבה של צרכיםח ברתיים כגון: סיוע לנזקקים, מלגות לסטודנטים, סיוע במצבי חירום. רוב תרומות אלו הנן חד-פעמיות ואינן מהוות השקעה חברתית ארוכת-טווח.

 (מוסתרת) גיל שלישי - קידום מודעות, בריאות ואיכות חיים

כחברה המנהלת את כספי הפנסיה של מרבית הציבור בישראל, רואה עצמה מגדל מחויבת בהעצמת הגיל השלישי ובתרומה לרווחת האוכלוסייה הבוגרת במגוון תחומים, ובהם - מתן סיוע הוליסטי לניצולי שואה, הפעלת גמלאים מתנדבים במערכת החינוך ובתפקידי הדרכה שונים, מיזם תעסוקה אינטרנטי לסיוע לבני הגיל השלישי במציאת עבודה והפעלת המרכז לניהול פרישה המסייע במימוש זכויותיהם ובשיפור איכות חייהם. למידע על המרכז לניהול פרישה לחץ כאן >>

ידיד לחינוך
גמלאים מתנדבים במערכת החינוך
לאתר העמותה >>
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
שילוב גמלאים כמדריכים באתרי המורשת
לאתר העמותה >>
לתת
תכנית סיוע לחיים לניצולי שואה נזקקים
לאתר העמותה >>
והדרת 
קידום תעסוקה בגיל השלישי
לאתר העמותה >>
חברים לרפואה
תרופות יד שנייה לחולים במצוקה
לאתר העמותה >>
   

 (מוסתרת) חינוך פיננסי

ספירים לרבבה תכנית לחינוך פיננסי והתנהלות צרכנית
  נבונה של בני נוער. התכנית נכתבה ומופעלת על ידי מתנדבים מקרב עובדי מגדל
מלגות לסטודנטים ממוצא אתיופי הלומדים במסלול
האקדמי במכללה למנהל בשילוב חונכות של    
  מנהלי מגדל

 (מוסתרת) פעילות כללית

עמותת משפחתונים בכפר הירוק
משפחה אומנת לילדים שהוצאו מביתם בצו בית משפט
לאתר העמותה >>
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון