חברי וועדות דירקטוריון 

ועדת השקעות 
מר זאב גוטמן, יו"ר
מר יובל רביב , נציג חיצוני
מר דוד גולן
אהרון ציטרין
אסתר ברק לנדס דח"צ

 ישיבות ועדת השקעות מתקיימות  אחת לשבועיים לפחות כנדרש ע"פ תקנות מ"ה.

 ועדת ביקורת

גיל קורץ, יו"ר
גב' לימור לבנת, דח"צ
אסתר ברק לנדס דח"צ

ועדת הביקורת מתכנסת ומקיימת לפחות 6 ישיבות במהלך שנה קלנדרית . 

 

<< ועדת אשראי

 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון