חברי וועדות דירקטוריון 

ועדת השקעות 

מר זאב גוטמן, יו"ר
מר דוד גולן
אהרון ציטרין
אסתר ברק לנדס דח"צ
מרק פידלמן

 ישיבות ועדת השקעות מתקיימות  אחת לשבועיים לפחות כנדרש ע"פ תקנות מ"ה.

 ועדת ביקורת

גיל קורץ, יו"ר
גב' לימור לבנת, דח"צ
אסתר ברק לנדס דח"צ
מישאל וקנין, דח"צ

ועדת הביקורת מתכנסת ומקיימת לפחות 6 ישיבות במהלך שנה קלנדרית . 

 

 ועדת אשראי

גוטמן זאב, יו"ר

זהב אלי
פרס לכיש עדנה
אהוד סביון

 

 

 

 

 
ועדת האשראי מתכנסת אחת לשבועיים.

* וועדת אשראי משותפת לשלושת הגופים המוסדיים בקבוצת מגדל- מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ויוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ

ועדת תגמול

אסתר ברק לנדס- דח"צית
גיל קורץ-דח"צ
לימור לבנת- דח"צית
מישאל וקנין-דח"צ
ועדת תגמול מתכנסת מעת לעת לפי הצורך. 

 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון