חברי דירקטוריון 

מר דורון ספיר, יו"ר דירקטוריון
מר אביה ספיבק, פרופ', דירקטור
גב' לימור לבנת, דח"צ
מר ניסים שרם, דירקטור
מר יובל הברמן
אסתר ברק לנדס דח"צ
מר אריה מינטקביץ
מר גיל קורץ, דח"צ


דירקטוריון החברה מתכנס לפחות 8 ישיבות במהלך שנה קלנדרית.
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון