חברי דירקטוריון 

מר ניר גלעד, יו"ר הדירקטוריון
מר אביה ספיבק, פרופ', דירקטור
גב' לימור לבנת, דח"צ
מר ניסים שרם, דירקטור
מר יובל הברמן, דירקטור
גב' אסתר ברק לנדס דח"צ
מר אריה מינטקביץ, דירקטור
מר גיל קורץ, דח"צ
מר מישאל וקנין, דח"צ


דירקטוריון החברה מתכנס לפחות 8 ישיבות במהלך שנה קלנדרית.
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון