מבנה החברה 

 

תרשים מבנה אחזקות של הקבוצה

 

 

 

 

 

 

 

להלן הקופות  של הקרנות המנוהלות ע"י מגדל מקפת:

 

 בעלי המניות ובעלי השליטה

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
החברה המנהלת הינה בבעלות מלאה של מגדל חברה לביטוח בע"מ.
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון