תשואות  

נכון ל- 07/2019  

  קרנות פנסיה  
  קופות גמל והשתלמות  
הפרסום הינו בהתאם  לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי "(חוזר אינטרנט)
המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
התשואות - נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.  אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
ט.ל.ח.
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
.
הפרסום הינו בהתאם  לחוזר גופים מוסדיים 8-9-2007 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי "(חוזר אינטרנט)
המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
התשואות - נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.  אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
ט.ל.ח.
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון