עמוד הביתעמוד הבית
מגדל מקפת
  יום שלישי   3.03.15
 
דלג על קישורי ניווט
מגדל מקפת
מגדל מקפת - ראשי
אודות
חזון ואסטרטגיה
מבנה החברה
נושאי משרה בכירה
דירקטוריון
ועדות דירקטוריון
נתוני כספים והשקעות
טפסים
ארכיון תקנונים
נגישות מגדל
אמנת השירות
נציב תלונות ציבור
פרסומים לציבור
טופס צור קשר

מגדל מקפת 

טפסים שימושיים 

 טפסי הצטרפות והצעה

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה - טופס 302
הורדה
בקשת הצטרפות לקרן פנסיה כללית מקפת משלימה - טופס 200
הורדה
בקשת הצטרפות מעסיק למגדל קופה מרכזית לפיצויים - טופס 219
הורדה
בקשת העברה לקרן פנסיה 'מגדל מקפת אישית' - טופס 455
הורדה

 טפסי פדיון

בקשה למשיכת כספים - טופס 511
הורדה

 טפסים כלליים

בקשה לשינויים בקרן הפנסיה - טופס 493
הורדה
טופס עדכון פרטים אישיים - טופס 464
הורדה
טופס עדכון מוטבים
הורדה
בקשת הלוואה לשכיר/עצמאי מתכנית קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית - טופס 533
הורדה
בקשה לשינויים בקרן הפנסיה 'מגדל מקפת משלימה' - טופס 537
הורדה
שינוי אפיק השקעה בקרן הפנסיה - טופס 496
הורדה
בקשה לפריסת הלוואה - טופס 715
הורדה
הוראה להעברת כספים מקפת משלימה - טופס 712
הורדה
הוראה לחיוב חשבון מגדל מקפת אישית - טופס 474
הורדה
בקשה להמשכיות תכנית הפנסיה - טופס 458
הורדה
טופס הודעה על תחילת עבודה אצל מעסיק חדש - טופס 706
הורדה
ביטול הוראה להעברת כספים מגדל מקפת אישית - טופס 478
הורדה
ביטול הוראה להעברת כספים מקפת משלימה - טופס 713
הורדה
הצהרת בריאות - טופס 471
הורדה
טופס הצהרת בריאות בן מוגבל נבחר - טופס 491
הורדה
טופס שינויים מקוצר (מבוטח בודד, מוטבים, ריסק אוטומטי) - טופס 717
הורדה
הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע (נספח א' + נספח החרגות בעמוד אחד) - טופס 562
הורדה
הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע (נספח א' + נספח החרגות בשני עמודים) - טופס 562
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב1) - טופס 561
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב2) - טופס 567
הורדה

 טפסי תביעה

בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית נכות - טופס 467
הורדה
בקשה לאישור תשלום פנסיית שאירים - טופס 485
הורדה
טופס תביעת סיעוד – מגדלור פרישה
הורדה
טופס תביעת סיעוד
הורדה

 טפסים למעסיק

הודעה על עזיבת מקום עבודה - טופס 70
הורדה
בקשת מעסיק לאישור תשלום פנסיה - טופס 469
הורדה
טופס הודעה על תחילת עבודה אצל מעסיק חדש - טופס 459
הורדה
טופס 161
הורדה
הודעה על הפסקת עבודה - טופס 468
הורדה
צור קשר
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
אנא המתן.
טוען
סגור חלון