מגדל קרנות נאמנות בע"מ 

מומחים בניהול קרנות נאמנות 

שווי הנכסים המנוהלים בתחום קרנות נאמנות בארץ עומד על כ- 214.7 מיליארד ₪ נכון לסוף חודש יוני 2016. בית ההשקעות מגדל שוקי הון, מקבוצת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים, מנהל 200 קרנות נאמנות בהיקף נכסים כולל של כ-24.7 מיליארד ₪ נכון לחודש יוני 2016 במגוון סקטורים, אפיקים ושווקים.

 מהי קרן נאמנות?
קרן נאמנות הינה מכשיר פיננסי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים מהחזקתם ומכל עסקה בהם. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן והיא פועלת על פי הסכם קרן שנחתם בין מנהל הקרן לנאמן הקרן המייצג את בעלי היחידות. מדיניות השקעה של קרן הנאמנות נקבעת מראש וניתנת לשינוי בכפוף להוראות הדין.
בד"כ ניתן להשקיע בקרן נאמנות כל סכום - נמוך כגבוה וניתן לרכוש בה יחידות בהוראת קבע. הקרנות נזילות ומשקיעות באפיקים רבים בהתאם למדיניות הנקבעת לכל קרן.
 מה מציעה מגדל שוקי הון למשקיעים בקרנות נאמנות?

מגוון קרנות נאמנות: קרנות כספיות, קרנות שקליות, קרנות אג"ח מדינה, קרנות אג"ח כללי, קרנות ממונפות ואסטרטגיות, קרנות לטווח קצר, בינוני וארוך ועוד.
מנהלי קרנות נאמנות פועלים בהתאם להנחיות וועדת ההשקעות של מגדל קרנות נאמנות.
גב כלכלי איתן מקבוצת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים.
שאיפה להשגת תשואות גבוהות ככל הניתן, ברמת סיכון נמוכה ככל הניתן, בהתאם לאפיקים השונים המותרים על פי מדיניות הקרן, פיתוח קרנות נאמנות חדשות .תוך התאמה למצבי שוק משתנים ושינוי בטעמי הלקוחות.

 יתרונות השקעה בקרנות נאמנות
המשקיעים נהנים מניהול אחראי ומקצועי, המותאם למצבי שוק משתנים תחת מגבלות תשקיף.

למידע מפורט אודות יתרונות השקעה בקרנות נאמנות של מגדל קרנות נאמנות >>
 כיצד רוכשים קרן?
פעולות הרכישה והפדיון של יחידות בקרנות נאמנות מבית מגדל קרנות נאמנות מתבצעות ישירות מול סניף הבנק או חבר הבורסה בו מתנהל חשבונך. ניתן לפנות ליועץ השקעות בסניף ולבקש ממנו לייעץ איזו קרן נאמנות מתאימה לצרכיך. דרך נוספת היא רכישת יחידות של קרנות נאמנות באינטרנט דרך חשבון הבנק >>
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל שוקי הון
.
האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם.  
.
רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.  
.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.   
.
לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על-  פרופיל החשיפה>> על מנת להגיע לטבלת שיעורי חשיפה. 
.
אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.