מוצרי מגדל 

ביטוחי חיים עם חיסכון

קרנות פנסיה קופות גמל קרנות השתלמות
 מגדל חברה לביטוח בע"מ